75 55 50 00

Du er her:

Folkehelse

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

 • Logg inn på Min helse på helsenorge.no

  Logg inn på Min helse

  I Min helse kan du se dine egenandeler og resepter, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort og melde bivirkninger. Nå trenger du kun å logge inn én gang for å få tilgang til alle tjenestene på helsenorge.no, bortsett fra Mine vaksiner. Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelig her i tiden fremover.

 • Samhandlingsreformen

  Samhandlingsreformen er en retningsreform og har som mål å bedre samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsevesenet slik at pasientene får et bedre og mer koordinert tilbud.

 • Legesjekk av barn

  Fastlegeordningen

  Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

 • Bodø legevakt

  Legevakt

  Vi hjelper deg når det haster. Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.