Oppfølging fra kreftsykepleier er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Kreftsykepleierne jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege.

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftsykepleiers kontor.
  • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.
  • Formidle kontakt med andre faggrupper, og være kontaktperson mellom sykehus, fastlege og hjemmesykepleie.
  • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgrupper etc.

Slik søker du

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

Trenger du hjelp til utfylling, eller har spørsmål?

Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 75 55 50 00.

Hva må du betale?

Tilbudet er gratis.

Koordinerende kreftsykepleier

Koordinerende kreftsykepleier gir tilbud til deg som har eller har hatt kreft og til dine pårørende. Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning eller vedtak, og det er gratis.

Koordinerende kreftsykepleier kan bidra med 
•    Samtale, råd, veiledning og informasjon
•    Formidle informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn

Ta kontakt med
Anne Mette Carlsen – telefon 75 55 41 94 / 902 80 595
Besøksadresse: rådhuset