Oppfølging fra kreftsykepleier er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Kreftsykepleierne jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege.