Innen kreftomsorg har vi ulike tjenester som tildeles etter behov.