Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre aktuelle berørte. 

Hva kan teamet hjelpe med?

Vi kan:

  • bistå fastlegene i utredning av demenssykdom
  • kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker
  • gi informasjon om hva demens er
  • informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring
  • tilby koordinering og oppfølging
  • bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet
  • være til støtte for de som er berørt, og trenger noen å snakke med

Teamet kommer på hjemmebesøk hvis ønskelig.