Vi tilbyr også lyttetrening til deg som har fått Cochlea Implantat.

Vi arbeider både individuelt og har mulighet for å følge opp i grupper. Oppfølging kan enten foregå i våre lokaler eller hvis du av helsemessige årsaker har vansker med å komme deg ut fra eget hjem, kan du få behandling i hjemmet.

 

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til:

Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø

Grunnet personopplysninger må du ikke sende skjemaet pr. e-post.

Henvendelse logoped (PDF, 414KB)

Henvendelse logoped (DOCX, 112KB)

 

Hva må du betale?

Tjenestene til den kommunale logopedtjenesten er gratis.