Tjenesten gis til deg over 18 år.

Vi tilbyr også lyttetrening til deg som har fått Cochlea Implantat.

Vi arbeider både individuelt og har mulighet for å følge opp i grupper. Oppfølging kan enten foregå i våre lokaler eller hvis du av helsemessige årsaker har vansker med å komme deg ut fra eget hjem, kan du få behandling i hjemmet.