Dersom du strever med svelgevansker, har fått Cochlea Implantat eller lignende, kan logopedtjenesten være et riktig tiltak for deg.

Vi arbeider både individuelt og i grupper. Individuell oppfølging kan enten foregå i våre lokaler eller hvis du av helsemessige årsaker har vansker med å komme deg ut fra eget hjem, kan du få behandling i hjemmet.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til:

Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø

Grunnet personopplysninger anbefaler vi at du ikke sender skjema pr. e-post.

Hva må du betale?

Tjenestene til den kommunale logopedtjenesten er gratis.