75 55 50 00

Kultur i Bodø kommune

På denne siden finner du tjenester knyttet til kultur, idrett og fritid i Bodø kommune. Tjenestene omfatter blant annet fritidstilbud til ungdom, friluftsliv, kulturtilbud, leie av idrettsanlegg og tilskuddsordninger.