Geografi

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by som omfatter bydelene:

 • Kjerringøy
 • Nordsia
 • Rønvik
 • Sentrum
 • Bodøsjøen/Grønnåsen/Alstad
 • Hunstad/Mørkved
 • Tverlandet
 • Saltstraumen
 • Skjerstad/Misvær
 • Væran

Befolkning

«Etterkrigstiden har vært preget av en kraftig vekst i Bodøs folketall, etter dagens kommunegrenser ble folketallet mer enn tredoblet i perioden 1946-2015. Denne sterke veksten har skjedd til tross for en klar nedgang i folketallet i de to av de tre kommunene (Kjerringøy og Skjerstad) som i denne perioden ble en del av Bodø kommune. Det har også vært nedgang i folketallet i flere av utkantene i den tredje kommunen som i dag utgjør en del av Bodø, for eksempel flere av bygdene sør for Saltfjorden og øyene i havet utenfor bysenteret. I tiårsperioden 2007-17 økte folketallet i Bodø med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot 0,3 prosent i fylket som helhet; Bodø hadde i denne perioden størst vekst blant kommunene i fylket.»

Dalfest, Terje & Thorsnæs, Geir. (2017, 22. november). Bodø. I Store norske leksikon. Hentet 18. oktober 2018 fra

Link til Store norske leksikon, om Bodø

Næring

Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum der de viktigste næringsgrener er:

 • handel/øvrig tjenesteyting
 • reiseliv
 • Forsvaret
 • samferdsel
 • helse/sosialsektor
 • utdanning
 • offentlig administrasjon

Vennskapsbyer

Bodøs vennskapsbyer

Historie

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodø har to ganger stått i sentrum for internasjonal oppmerksomhet: Første gang i 1818 i forbindelse med for Norge/Sverige så ydmykende «Bodøsaken»-en smugleraffære som skapte diplomatiske forviklinger med England og som endte med en skikkelig bot for unionen. 1.mai 1960 hadde et amerikansk spionfly av typen U2 Bodø Lufthavn som reisemål. Flyet ble skutt ned over sovjetisk territorium og satte en stund verdensfreden i fare.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk" i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!