Bodø kommune deltar i et prosjekt der vi sammen med 5 andre kommuner er med i en utprøvning av Digital hjemmeoppfølging.

Utprøvningen er i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram og varer ut 2021.

Målgruppen for prosjektet er brukere med kroniske lidelser som kan få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging eller Medisinsk avstandsoppfølging.

I Bodø kommune følges brukerne opp av en gruppe sykepleiere som heter Helsehjelpa.
Helsehjelpa følger med på målingene og symptomregistreringene brukerne gjør hjemme og lager en Egenbehandlingsplan tilpasset den enkelte bruker sammen med brukeren selv, fastlege og eventuelt annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Ved bruk av enkel teknologi gis det rom for at Helsehjelpa kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det. Dette for å forsøke å hindre forverringer og for å betrygge brukeren.

Målgruppen for Digital hjemmeoppfølging er kronisk syke. For at de skal få digital hjemmeoppfølging må de ha medium til høy risiko for en forverring, eller at sjansen er stor for å bli innlagt på sykehus igjen. De kan også ha et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. 

 

 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet,
ta kontakt på avstandsoppfolging@bodo.kommune.no