Digital hjemmeoppfølging, som også omtales som Medisinsk avstandsoppfølging gis til mange forskjellige brukergrupper, etter den enkelte brukers behov. Målgruppen for Digital hjemmeoppfølging er personer som er kronisk syke eller personer som har et behov for tett oppfølging rundt sin helsesituasjon.

For å få tilbud om digital hjemmeoppfølging må bruker ha medium til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, og økt risiko for hyppig innleggelse i sykehus. Tjenesten kan også passe for de som har et generelt behov for helse- og omsorgstjenester. I det daglige følges brukere med digital hjemmeoppfølging opp av Helsehjelpa.

 

 

Bodø kommune deltok i perioden 2018-2021 i et prosjekt der vi sammen med 5 andre kommuner var med i en utprøvning av Digital hjemmeoppfølging. Utprøvningen var i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram.

I dag er digital hjemmeoppfølging en del av tjenestene som tilbys fra Bodø kommune.