En "virtuell helseavdeling" er en avdeling som ikke finnes fysisk i ett bygg eller i en institusjon, men tilbyr samme kompetanse og oppfølging i bruker/pasientens hjem som i en fysisk korttidsavdeling. 

Virtuell helseavdeling (VHA) følger opp innbyggere som i en periode har behov for tettere og tverrfaglig oppfølging enn den ordinære hjemmebaserte tjenesten tilbyr. Formålet er å gi helse- og omsorgstjenester i pasienten sitt eget hjem, og unngå unødvendige innleggelser i korttidsplasser eller sykehus. 

Et dedikert tverrfaglig team bestående av lege, sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut følger opp bruker/pasient i samarbeid med hjemmetjenesten. VHA-teamet har ansvar på dagtid hverdager mens hjemmetjenesten følger opp i helger og på kveld og natt ved behov. Det lages individuell behandlingsplan med mål og tiltak. Velferdsteknologi og avstandsmonitorering er verktøy som brukes hvis det er aktuelt.