Vi tilbyr

Seniorhelse tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år.

Hensikten med besøket er å styrke ressurser og bidra til økt livskvalitet slik at folk kan bo lengst mulig hjemme i eget hjem. Du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon.

Tilbudet går til deg som ikke har omfattende hjemmetjenester. Du vil motta et brev med et tilbud om et helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir mulighet til å leve aktive og selvstendige liv også når helsen blir redusert.

Tilbudet er et ledd i en nasjonal satsning på å styrke eldre sine ressurser. Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende og forebyggende, slik at du kan leve et godt og selvstendig liv.