Seniorhelse er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister.

Vi tilbyr

  • Alle som fyller 80 år og som ikke har omfattende helsetjenester, vil motta et brev med et tilbud om et helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.
  • Støttesamtaler til seniorer i forhold til psykisk helse eller hvis man er i en vanskelig livssituasjon.
  • Alle seniorer som ønsker en helsesamtale er velkommen til å ta direkte kontakt eller avtale en samtale på vårt kontor
  • Alle seniorer er velkommen til å ta kontakt.
  • Oppfølgingene tilbys i en tidsavgrenset periode.

Hensikten med besøket/samtalen er

  • Å snakke om det som er viktig for deg i din hverdag.
  • En samtale om det som har betydning for hverdagsliv og helse (fysisk aktivitet, kosthold, forebygging av fallulykker, ensomhet)
  • Å snakke om gleder og utfordringer du opplever.
  • Informasjon om ulike aktivitetstilbud og andre kommunale tilbud.

Hva må du betale?

Vår hjelp er frivillig og gratis.