Vi tilbyr

Seniorhelse tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år.

Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon.

Tilbudet er et ledd i regjeringens satsning på å styrke eldre sine ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester.

Tilbudet går til deg som ikke har omfattende hjemmetjenester. Du vil motta et brev med et tilbud om et helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir mulighet til å leve aktive og selvstendige liv også når helsen blir redusert.

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende og forebyggende, slik at du kan leve et godt og selvstendig liv.