Satsningsområder:

  • Samskaping
  • Livsfaser
  • Folkehelse og mangfold
  • Bærekraftig byutvikling
  • Kulturbyen Bodø
  • Kompetanse og innovasjon
  • Vekstkraft og regional utvikling
  • Sikkerhet og beredskap

Visjon: «Attraktiv hovedstad i nord»

Bodø har utviklet seg og vokst mye de siste årene, og i 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by. Bodø har mange identiteter og merkelapper som beskriver hvem vi er. Byen og kommunen er i stadig utvikling, og endringer i rammebetingelser og omgivelser har betydning for i hvilken retning vi beveger oss.

Internasjonale, nasjonale og regionale forhold skifter raskere enn noen gang tidligere, og er en betydelig utfordring og mulighet for oss som samfunn. Vi må være våken og fremtidsrettet, se i glasskula og forstå hva som skjer.

Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres. På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse. Dette vil bidra til oppslutning om, og legitimitet til, de løsningene som velges.

Det er mange faktorer som skal bidra til at bodøsamfunnet fortsetter å være attraktivt å flytte til, bo i og leve i. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter og kulturtilbud skal byen møte fremtidens krav. Nærheten til den mangfoldige naturen i Bodø legger til rette for et aktivt allsidig liv for alle. Innbyggere i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Bodø. Bodø er i økende grad multikulturell og internasjonal, og vi må sikre at vi er et inkluderende samfunn hvor alle er med.

I Bodø vil vi, som mange andre steder, oppleve at befolkningen blir eldre. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer, og er noe vi må begynne å forberede oss på. Tilrettelegging og utvikling av et aldersvennlig samfunn, vil bidra til at en aldrende befolkning også kan delta aktivt.

Bodø skyline

Et mangfold av kultur, idrett og aktiviteter skal fortsatt kjennetegne bodøsamfunnet. Det nye kulturkvartalet er flaggskipet i kultursatsingen, og skal suppleres med nye ideer. Bodøs satsing for å bli Europeisk kulturhovedstad vil være et løft som også vil vises internasjonalt.

Bodø skal ikke være en kommune som kun har fokus på sentrum. Vi har attraktive og levedyktige bygder og øysamfunn, hvor det er mulig å bo og utvikle seg. Det må legges til rette for samferdsel og infrastruktur, for å åpne for nye aktiviteter og bosetting i hele kommunen.

Bodøsamfunnet skal være en kraft som bidrar til vekst, utvikling og skal sette dagsorden i Salten, Nordland og hele landsdelen. Bodø må også være beredt til i enda større grad å ta en rolle på den internasjonale arenaen.

TRE HOVEDMÅL