75 55 50 00

Arealplan, bygg og eiendom

Her gis informasjon om den overordnede arealplanlegging og reguleringsplaner, bygge- og delingssaker, seksjonering for eierseksjoner, kartforvaltning, oppmålingssaker og eiendomsregistrering, veier, renovasjon, vann og avløp, forurensning og brann- og feiertjenester. I tillegg gis informasjon om forvaltning av kommunens grunnarealer med salg av eiendom for næringsvirksomhet og arealer til andre formål.

I menyen til høyre finner du informasjon om kommunens tjenestetilbud.