Kontinuitet og manglende oppfølging av sårbehandlingen er en kjent utfordring som skaper frustrasjon både hos pasienten og sårbehandleren. Det er et stort behov for at mottakere av helsetjenester får mer kontinuitet i form av fast og kompetent personell som steller og følger opp sårene riktig. 

PROSJEKT

Fra oktober 2023 er det ansatt en sårsykepleier i prosjektstilling. 

Målet med prosjektet Ambulerende sårsykepleier er å øke kvaliteten på sårbehandling og kompetanse hos ansatte innenfor fagområdet sårbehandling.  

I prosjektperioden oktober 2023 – april 2024 skal sårsykepleier jobbe med rådgivning, veiledning, undervisning for ansatte samt klinisk arbeid med pasienter i hele hjemmetjenesteområdet. 

Henvisning til ambulerende sårsykepleier skjer i dag kun gjennom henvisning fra ansatte i hjemmetjenesten og gjelder kun brukere som får helsetjenester i hjemmet. 

På sikt skal Ambulerende sårsykepleier også omfatte pasienter i sykehjem, Miljøtjenesten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus.