Januar 2021 ble det ansatt en Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) i fast stilling i Bodø kommune. Kommunen ønsker å satse på økt kvalitet og kompetanse på ernæring i helsetjenestene.

KEF skal hovedsakelig jobbe med systematisk ernæringspraksis i virksomhetene, utvikling av prosedyrer, rutiner, materiell, kompetanseheving og kvalitetssikring. Arbeidet skal omfatte både hjemmeboende og pasienter på institusjon, og retter seg hovedsakelig mot forebygging og behandling av sykdomsrelatert undernæring.  

Kapasiteten til individuell veiledning etter henvisning vil være begrenset. Det vil kun prioriteres saker som omfatter svært alvorlig underernæring, komplekse sykdomsbilder, administrering av enteral og parenteral ernæring hos voksne. KEF kan fremdeles kontaktes for veiledning og råd til ansatte i enkeltsaker, selv om ikke pasienten henvises og veiledes direkte.  

KEF er organisert under Friskliv og mestring i Rehabiliteringstjenesten og har kontorsted i Gidsken Jakobsensvei 14. Veiledning kan skje i våre kontorlokaler, over telefon, i form av tilsyn på institusjon/hjemmebesøk eller som undervisning til personalgrupper.