Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenesten tildeles for å hjelpe den som av fysiske, psykiske og/eller rusrelaterte årsaker ikke greier å ivareta egen helse på en forsvarlig måte.Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov. 

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler fra Tildelingskontoret komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.