Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir helsehjelp til personer i eget hjem. Borgere som bor i egen bolig og som har behov for helsetjenester kan søke om dette. 

Saksbehandlingen skal ivareta den enkeltes mulighet for et selvstendig liv, hvor dine egne ressurser utnyttes og legger til rette for økt mestring.

Helsehjelp tildeles etter en individuell vurdering av behov.