Hverdagsrehabilitering passer for mennesker som nylig har hatt et fall i funksjon og har fått utfordringer med hverdagslige aktiviteter og har rehabiliteringspotensiale til å trene seg opp til å mestre disse igjen.

Tjenesten er rehabiliterende og forebyggende og gis intensivt med aktivitet 5 dager i uka, og i en avgrenset periode.