Migrasjonshelsetjenesten består av sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere, og foreldreveileder. Migrasjonshelsetjenesten tilbyr oppfølging av asylsøkere og nybosatte flyktninger i Bodø kommune.

Vi er lokalisert ved Bodø rådhus, Bodø voksenopplæring, og Tryggestadsgården på Tverlandet, i tilknytning til mottak på Tverlandet og Saltstraumen. 

Tjenesten er gratis.

Nybosatte flyktninger

asylmottak

Praktisk informasjon