Tjenestene ytes der brukerne befinner seg. Det kan være hjemme, videregående, i institusjon, eller i forhold til poliklinisk vurdering/behandling i egne lokaler ved senteret.

Virksomheten prioriterer tiltak overfor brukere over 18 år med omfattende/sammensatte bistandsbehov. Tjenester til barn og unge gis av kommunens Barne- og familieenhet.

Rehabiliteringstjenesten er etablert i lokaler i Gamle Riksvei 18. 1.etg inneholder to treningssaler, to mindre behandlingsrom, et lite terapibasseng, møterom, treningskjøkken, kontorer og ekspedisjon. Rehabiliteringsavdelingen holder til Vebjørn Tandbergsvei 18 (Sølvsuper helse og velferdssenter). 

Avdelinger

Virksomheten består av 5 avdelinger