75 55 50 00

OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Bylogistikk

Trafikksikkerhetsplan 2019 – 2022 – Høring

Bodø kommune har gjennomført en prosess med revisjon av trafikksikkerhetsplanen, og utkast til kommunens sjette trafikksikkerhetsplan foreligger.

.

Sluttbehandling - Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022

Komité for oppvekst og kultur skal behandle Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022 i sitt møte 10. oktober 2018. Bystyret sluttbehandler planen i sitt møte 25. oktober 2018.

Elg

Nå er elgjakta i gang

Elgjakta i Bodø kommune varer fra 25.september til 23.desember men de aller fleste jaktlagene vil gjøre seg ferdige lenge før den tid. Det er gitt tillatelse på felling av 306 elg i 2018 fordelt på 212 elg nord for Saltenfjorden og 94 elg sør for fjorden.

Sommerens lunsjkonserter

Sommerens Lunsjkonserter

Fredag 29. juni kl 12.00 starter årets Lunsjkonserter.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet