75 55 50 00

Nye adressenavn i Bodø

Formannskapet har i møte 24.01.2019 vedtatt følgende nye adressenavn i Bodø.

Invitasjon til temadag om FN-konvensjonen

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og «ståa» i Bodø kommune - 23. april, kl.10.30-15.30 i Stormen bibliotek

klima

Ny klima- og energiplan ute på høring

Her finner du høringsutkastet til den nye klima- og energiplanen som nå er ute på høring.

Samisk kulturuke i Bodø

Samisk kulturuke 2019

Se programmet for samisk kulturuke 2019 i Bodø.

Barn

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2019 i Bodø

Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatter blant annet «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn» og "Tilskudd til integreringsprosjekter for beboere i asylmottak". Søknadsfrist 20 februar.

 • trøtt type

  STREVER DU MED SØVNEN?

  Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt», med oppstart 20. mars. Kurset kan være nyttig for de som opplever at de får for lite søvn og føler seg uopplagt i løpet av dagen over en lengre periode.

 • kurs

  Inviterer til kurs for pårørende

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding.

 • logo

  Høy aktivitet for kommunale tjenester

  Bodø kommunes ureviderte regnskap viser et negativt netto driftsresultat på -7,1 mill kr. - Med et totalbudsjett på 4,5 milliarder kroner er dette tilnærmet «innertier», uttaler rådmann Rolf Kåre Jensen.

Ledige stillinger

Entrepenør-info
 

Luftkvalitet

Jodtabletter