• Føler du deg nedstemt og opplever at dagene er vanskelige å komme igjennom?
  • Er du urolig eller engstelig uten helt å vite hvorfor eller hvordan du skal mestre dette?
  • Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglige gjøremål eller arbeidslysten?
  • Opplever du det vanskelig å følge opp skolegang, arbeid eller ha overskudd til sosial aktiviteter?

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, da kan Rask psykisk helsehjelp (RPH) være noe for deg. Ta kontakt med oss i telefontiden. 

På grunn av ferieavvikling i uke 30-33 vil henvendelser ikke bli besvart. Alle henvendelser blir håndtert når vi er tilbake på jobb

Ved behov for akutt hjelp: 

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117, eller din fastlege på dagtid for øyeblikkelig hjelp-time.