Nasjonale tilbud

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Tid til å være ung. Denne siden er for deg som er ungdom og har en mor eller far med demens. Du kan også ha nytte av siden om det er noen andre i familien som har demens.

"Hvem ser meg?" er en nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens.

Bodø demensforening. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

 

Hvem andre kan hjelpe?

Etter hvert oppleves hverdagsaktivitetene mer utfordrende, og det blir behov for mer hjelp i ulik grad.

Hukommelsesteamet samarbeider nært med Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er helse- og omsorgsavdelingens forvaltningskontor og kommunens koordinerende enhet. Tildelingskontorets hovedoppgave er å svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Aktuelle tjenester er:

Skal du søke tjenester anbefaler vi at du leser gjennom beskrivelsen av den enkelte tjeneste først.