Når du søker om praktisk bistand, vil en saksbehandler fra Tildelingskontoret komme på kartleggingsbesøk til deg for å gjøre en individuell vurdering av dine ressurser og ditt behov for bistand.  

Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, og tjenesten skal innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål der det vurderes som mulig. (jf helse- og omsorgstjenesteloven).

 

 

Dersom du ikke kan åpne ytterdøren for å ta imot tjenesten vil Bodø kommune montere en elektronisk lås på ytterdøren din. Dette er en lås som gjør at ansatte i tjenesten kan åpne døren ved hjelp av en smarttelefon. Ved bruk registreres det hvilken ansatt og når låsen er åpnet/lukket. Montering vil ikke medføre skade på døren og du skal fortsatt bruke din vanlige nøkkel.