75 55 50 00
 • Hjemmesykepleie

  Hjemmesykepleie er en del av kommunens helsetjeneste og ytes i den enkeltes hjem.

 • Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger hjelp til dagliglivets gjøremål

  Praktisk hjelp i hjemmet

  Du kan søke om praktisk bistand / hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål. Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid.

 • Bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og andre hverdagslige gjøremål

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.