Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid.

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov.