Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid.

Du kan søke om hjelp til:

  • renhold
  • oppvask
  • vask av klær
  • tilberede frokost, kvelds og varme ferdigmiddager
  • bære ut søppel
  • bestille husholdningsvarer ved bruk av konto i butikk

Renhold kan være vask av gulv, støvsuging, tørke støv og skifte sengetøy. Dette gjelder rom som du bruker daglig. Utføres som standard hver 4. uke.

Slik vurderer vi søknaden

Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Målet er at du skal være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det er viktig at du fortsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker gjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være et bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?

Slik søker du

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale?

Du må betale en egenandel. Her finner du gjeldende satser.