Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid.

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov. 

 

 

Dersom du ikke kan åpne ytterdøren for å ta imot tjenesten vil Bodø kommune montere en elektronisk lås på ytterdøren din. Dette er en lås som gjør at ansatte i tjenesten kan åpne døren ved hjelp av en smarttelefon. Ved bruk registreres det hvilken ansatt og når låsen er åpnet/lukket. Montering vil ikke medføre skade på døren og du skal fortsatt bruke din vanlige nøkkel.