Det finnes ulike opphold i sykehjem.

Korttidsopphold har som formål å bedre helsetilstanden ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for tildeling. Med korttidsopphold regnes det også opphold etter sykehusinnleggelse. Oppholdet er tidsbegrenset over en kortere periode hvor du reiser hjem til egen bolig etter avsluttet opphold.

Avlastningsopphold kan innvilges i enkelte tilfeller for pårørende som bor sammen med søker med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Langtidsopphold i sykehjem er for dem som ikke lenger kan bo hjemme, men har behov for et døgnkontinuerlig tilbud. Andre tjenester må være utprøvd først.

SLIK SØKER DU

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

 

Korttidsopphold/avlastning

 

Langtidsopphold