75 55 50 00

Du er her:

ForUT

ForUT (IKT Forvaltnings- og UTviklingsteam for helse- og omsorgsavdelingen). Teamet forvalter og utvikler fagsystemene Gerica og CGM Journal. Teamet utarbeider strategi og handlingsplan for velferdsteknologi satsingen i Bodø kommune. Teamet leverer velferdsteknologi løsningene i Bodø og Røst, inklusiv nødvendige endringer av arbeidsprosesser i helse- og omsorgssektoren.

Fagleder: Terje Jørgensen, mail: terje.jorgensen@bodo.kommune.no

Velferdsteknologi

Kontakt oss: forut@bodo.kommune.no