Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema.

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Skal du søke tjenester på vegne av en annen person anbefaler vi at du ordner med fullmakt før du starter utfylling av søknadsskjema. 

 

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes pr post.
pdf-versjon (150KB) - word-versjon (DOCX, 302KB).

Barn under 18 år: pdf-versjon (159KB) - word-versjon (DOCX, 302KB)

 

Søknaden sendes:
Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø