Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema.

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes pr post 
pdf-versjon (150KB) - word-versjon (DOCX, 300KB).

Søknaden sendes:
Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø

 

Skal du søke tjenester på vegne av en annen person anbefaler vi at du ordner med fullmakt før du starter utfylling av søknadsskjema.