Slik søker du

Vi foretrekker at Elektronisk søknadsskjema benyttes.

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes pr post.
pdf-versjon (369KB) - word-versjon (DOCX, 66KB).

Fullmakt

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmakten må signeres av deg, og sendes sammen med søknaden. Skjema kan du laste ned her (PDF, 190KB)

Trenger du hjelp til utfylling, eller har spørsmål?

Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 75 55 50 00.

Når vi har mottatt søknaden din

Saksbehandler tar kontakt med deg for å kartlegge saken nærmere. Dette skjer ofte ved et hjemmebesøk.
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Når kan du forvente svar

Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når du kan forvente svar, jf. forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.

Klage på vedtak

Du kan klage på et vedtak innen 4 uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du beskrive hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning, og også hjelpe deg å formulere en klage. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den sendes Tildelingskontoret for vurdering om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli oversendt Fylkesmannen.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. Du kan lese mer om pasient- og brukerombudet her

Nyttige lenker

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven