Slik søker du

Vi foretrekker at Elektronisk søknadsskjema benyttes.

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes pr post 
pdf-versjon (359KB) - word-versjon (DOCX, 56KB).

Søknaden sendes:
Bodø kommune
P.b. 319
8001 Bodø

Fullmakt

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmakten må signeres av deg, og sendes sammen med søknaden. (PDF, 190KB) 

Trenger du hjelp til utfylling, eller har spørsmål?

Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget i Rådhuset kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på telefon 75 55 50 00.

Når vi har mottatt søknaden din

Saksbehandler tar kontakt med deg for å kartlegge saken nærmere. Dette skjer ofte ved et hjemmebesøk.
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Når kan du forvente svar

Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når du kan forvente svar, jf. forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.