75 55 50 00

Du er her:

Matombringing

Hjemmeboende som ikke klarer å ordne seg middag selv kan få vedtak om ombringing av middag.

Middagen lages ved kommunens produksjonskjøkken på Mørkved og leveres avkjølt.

Tildelingskontoret fatter vedtak om middagsombringing.

Søknad rettes til Tildelingskontoret, Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00