Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som det er behov for å koordinere. 

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du, eller en talsperson som kjenner deg godt, deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. 

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå disse. Individuell plan i seg selv utløser ikke flere tjenester.

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for at du får den oppfølgingen du har behov for.

Han eller hun skal også sørge for at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Søk om individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og/eller koordinator, kan du ta kontakt med Tildelingskontoret.

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale?

Tjenesten er gratis.