• Mottar du to eller flere helse- og omsorgstjenester fra Bodø kommune? 
  • Er behovet for tjenester langvarig, normalt lengre enn to år?
  • Har du helsetjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen? 
  • Er det behov for å se disse i sammenheng? 

Da kan du ha rett til å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet en individuell plan (IP).