Omsorgsstønad er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.