Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte. 

Her kan du lese mer om hva vi legger vekt på når vi vurderer søknaden din.

Hvordan søke om omsorgsstønad

Du må sende søknad til Tildelingskontoret. Bruk gjerne kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

I søknaden bør du vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du gjør og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg.

Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav.
Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette før vi behandler søknaden om omsorgsstønad.

Husk å få samtykke til å søke, fra den du gir omsorg til.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.