75 55 50 00

Du er her:

Støttekontakt

articleimage

Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Støttekontakt kan være en måte å gi personlig assistanse til deltakelse i fritidsaktiviteter. Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Kommunen har ansvar for helse- og omsorgstjenester, herunder støttekontakt. Jf. Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 bokstav b.

Målgruppe

Søkere med psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonsnedsettelser, som vanskeliggjør deltakelse i fritidsaktiviteter.

Pris på tjenesten

Det kreves ikke egenbetaling for støttekontakt.

Søknad

Søknad om støttekontakt sendes Tildelingskontoret, postboks 319, 8001 Bodø

Søknadsskjema, samt informasjon om blant annet saksbehandlingstid og klagemuligheter finner du i link til høyre.

Det er ingen søknadsfrist.
Alle søknader behandles etter en individuell vurdering av behovene i hver enkelt sak.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00

 

Støttekontaktoppdrag

Kan du tenke deg å bli støttekontakt?

Bodø kommune har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt/privat avlaster. Kanskje akkurat du er den vi er på utkikk etter. Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser.

Her finner du mer informasjon om støttekontaktoppdrag, samt søknadsskjema

Er du allerede støttekontakt finner du timeliste og rapporteringsskjema her