Tilbudet skal hjelpe deg til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Støttekontakt gis individuelt eller i grupper.

Hvem kan få støttekontakt

Støttekontaktordningen er et tilbud for deg som må ha individuell bistand for å delta i fritidsaktiviteter. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. 

Du som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre. 

SLIK SØKER DU

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

HVA MÅ DU BETALE?

Tilbud om støttekontakt er gratis, men eventuelle utgifter til aktiviteter må dekkes av den enkelte.