Pårørendestøtte kan være opplæring, råd og veiledning i hvordan du skal ivareta den du gir omsorg til på en forsvarlig måte, hvordan arbeide forebyggende med din helsesituasjon, eller informere deg om hvilke rettigheter du har som pårørende, og hva som finnes av tilbud til pårørende.

Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er også en form for støtte til pårørende. Det skal være ett forebyggende tiltak for å hindre overbelastning, det skal gi deg en mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Det er Tildelingskontoret som i samarbeid med deg avgjør hvilke tiltak som er aktuell i din situasjon. Vi vil vurdere om omsorgsarbeidet du gjør er særlig tyngende, om det er det beste for den som trenger omsorgen, og om de oppgavene du gjør er nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Det skal legges stor vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når vi vurderer hvilke tiltak som er aktuelle.