75 55 50 00

Du er her:

Botilbud

articleimage

Miljøtjenesten har døgnbemannede boliger som er tilpasset og tilrettelagt for at tjenestemottaker skal kunne få nødvendige tjenester og omsorg ut fra individuelt behov.

Vi gir tjenester som tilrettelegger for at enhver skal kunne bo i egen bolig.

Boligene eies i hovedsak av Bodø kommune, men hver tjenestemottaker er leietaker. Tildelingskontoret definerer hver enkelts behov for hjelp, og vi gir tjenester ut fra det. Vi hjelper til med daglige gjøremål og bistår slik at tjenestemottakere kommer seg på jobb, dagtilbud og fritidsaktiviteter.