Om virksomheten

Vebjørn Tandbergs vei 14 er et botilbud for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus i et døgnbemannet tilbud.

Målgruppen er personer med primært psykiske lidelser og utfordringer i forhold til å bo selvstendig.

Boligen består av 18 leiligheter og er heldøgns bemannet.

Tilbud

Tilbudet skal gjennom individuelt tilpassede tjenester bidra til at den enkelte beboer skal oppleve økt mestring av egen hverdag, og om mulig på sikt kunne bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Beboerne må ha behov for oppfølging og være villig til å ta imot dette.

Vi har stort fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring. Vi vektlegger: Relasjon, Engasjement, fleksibilitet og samhandling. Miljøterapi og pårørendesamarbeid er også to av mange faktorer vi setter høyt hos oss.

Vi jobber ut fra recoveryorientert praksis og tenkning.

 

Aktiviteter

Alle beboerne har individuelle tiltaksplaner, hvor aktivitet inngår der beboer ønsker dette. Vi legger til rette for og deltar gjerne på det som er aktuelt. Vi har eget bordtennisbord i bygget.

Vi har også fellesaktiviteter for de som ønsker dette.