Boligene består av til sammen av 9 leiligheter.

Avdelingen ønsker å utvikle tjenester og heltidskultur slik at vi kan benytte faglig kompetanse på tvers av boligene i avdelingen, og ved behov bistå i andre avdelinger.

Tjenester blir gitt ifølge vedtak. 

Kompetanse

Avdelingen er sammensatt med tverrfaglig kompetanse:
•    Helsefagarbeider
•    Vernepleier
•    Sykepleier
•    Sosionom
•    Barnevernspedagog
•    Hjelpepleier

Det jobber ca.55 medarbeidere tilknyttet avdelingen.