Vollsletta 8 og 10 sto ny og klar til bruk i januar 2018. Det er et bofelleskap bestående av 10 leiligheter under samme tak.

Det blei tatt i bruk av unge beboere som etablert seg i eget hjem for første gang,

Boligen har døgnbemanning, der personalet yter bistand til den enkelte som er sjef i sitt eget liv. Personalet som jobber i boligen har en turnus med dag og aften vakter. Det er egen natt turnus.