Tilbud

Det er døgnbemanning i de samlokaliserte boligene.  Tjenesteyterne går dag- og aftenvakter i ulike vaktlengder. Det er egne nattevaktstillinger.

 

Aktiviteter

Personalet i miljøtjenesten avd. Trollmyra gir tjenester etter de enkelte tjenesteyternes vedtak og behov. Det tilrettelegges for at tjenestemottakerne opplever god brukermedvirkning og selvbestemmelse i eget liv. Det tilbys ulike tilrettelagte aktiviteter, enten sammen med miljøpersonalet eller støttekontakter.

Vi jobber i primærteam til det beste for tjenestemottakerne våre, med begrepene kvalitet, omsorg og respekt i førersetet.

 

Kompetanse

Det har gjennom alle år vært satset på tverrfaglighet og ulik kompetanse i personalgruppen.  Tjenesteyterne i miljøtjenesten avd. Trollmyra består av:

  • Vernepleiere
  • Sosionomer
  • Barnevernspedagoger
  • Fagarbeidere
  • Omsorgsarbeider / hjelpepleier