Sørgjerdet bokollektiv består av to avdelinger, med til sammen 13 leiligheter. Begge avdelingene har tilgang til en stor terrasse ut mot en fin hage. Bokollektivet er lokalisert i Tverlandet bo- og servicesenter.

Bokollektivet gir i tillegg tjenester til brukere utenfor kollektivet.

Vi har fokus på livsglede og den enkeltes forutsetning til mestring. Vi legger til rette for trivelige aktiviteter og vi ser på sosialt samvær som en viktig del i vår hverdag. Vi gir hver beboer individuell omsorg og er opptatt av å ivareta privatlivet til den enkelte. Vi har vektlagt at botilbudet skal være hjemlig.