Boligen er døgnbemannet, noe som betyr at personalet som jobber i boligen har både dag og aftenvakter. I tillegg har vi nattevakter i egen turnus. Hver beboer har sitt eget primærteam som arbeider tett opp mot både beboer og pårørende.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte beboer, og både de og pårørende skal oppleve seg sett og hørt.

Lillebølgen arbeider ut fra KOR reglene Kvalitet, Omsorg og Respekt. Dette skal sikre en god hverdag for både beboere og personal.

Aktiviteter

Personalet ledsager beboerne til alle aktiviteter de skal delta på. Eksempler på aktiviteter: Svømming, turer, ledsager i barnehage, konserter, kafebesøk,

Kompetanse

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, og består av sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeider, førskolelærer og studenter under utdanning.