Kollektivet er lokalisert i 2., 3.etg og 4. etg i Gamle Riksvei 18. Det er til sammen 41 hybler. I hver etasje er det felles kjøkken og oppholdsrom. Kollektivet gir i tillegg hjemmetjenester til beboere i 5.-7.etg. 

Kollektivet er heldøgns bemannet og gir tjenester etter vedtak fra Tildelingskontoret. Det er Tildelingskontoret som prioriterer til bolig i kollektivet.

Kollektivet i Gamle Riksvei 18 er organisert under Stadiontunet sykehjem og bofellesskap.