Målgruppen er personer med psykiske lidelser, omfattende rusmiddelavhengighet og utfordringer i forhold til å bo selvstendig.

Boligen består av 16 leiligheter og er heldøgns bemannet.

TILBUD

Tilbudet skal gjennom individuelt tilpassede tjenester bidra til at den enkelte beboer skal oppleve økt mestring av egen hverdag, og om mulig på sikt kunne bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Beboerne må ha behov for oppfølging og være villig til å ta imot dette.

Vi har stort fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring. Vi vektlegger: Relasjon, Engasjement, fleksibilitet og samhandling. 

Vi jobber ut fra recoveryorientert praksis og tenkning.

AKTIVITETER

Sammen med beboerne legger vi til rette for de aktiviteter som er ønskelig. Vi har eget bordtennisbord og biljardbord.