Bygget består 28 leiligheter fordelt på 4 bofellesskap.

Bofelleskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer.

Miljøtjenesten yter heldøgns helse- og omsorgstjenester, samt praktisk bistand til personer i miljøtjenestens målgruppe.