Vi har 6 leiligheter på «tunet», hvorav den ene er direkte tilknyttet basen. I tillegg server vi pr. tiden tre andre tjenestemottakere som bor i nærområdet. I tillegg til at vi vektlegger at den enkelte beboer/tjenestemottaker skal få leve sitt liv på sine premisser, vektlegger vi også fellesskap, aktivitet og deltakelse i samfunnet for øvrig.

Vi jobber i primærteam til det beste for tjenestemottakerne våre, med begrepene kvalitet, omsorg og respekt i førersetet.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap til og kunnskap om den enkelte beboer, og både dem og pårørende/verger skal oppleve seg sett og hørt.

Aktiviteter

På tunet har vi laget oss en fin uteplass med sittegruppe, bål- og grillplass som brukes spesielt mye på sommeren, men også resten av året så lenge vær og temperatur tillater det.

En ettermiddag i uka disponerer vi gymsalen på Bodøsjøen skole, hvor beboerne våre får anledning til fysisk aktivitet. Beboere i øvrige enheter i Miljøtjenesten er invitert og har anledning til å delta på dette.

Et større fokus på fysisk aktivitet, trening og kosthold er under planlegging og vil etter planen bli iverksatt i løpet av 2019. Her vil bruken av et treningssenter i nærområdet stå sentralt. Og når planlagt bygg på Vågønes står ferdig mot slutten av 2019 vil også det gi muligheten for å tilby enda mer fysisk aktivitet samt mye mer.

Utover dette tilbys ulike individuelt tilrettelagte aktiviteter, enten sammen med miljøpersonalet eller støttekontakter.

Kompetanse

Vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeider og assistenter