Vi har 6 leiligheter på «tunet», hvorav den ene er direkte tilknyttet basen. I tillegg server vi pr. tiden tre andre tjenestemottakere som bor i nærområdet. I tillegg til at vi vektlegger at den enkelte beboer/tjenestemottaker skal få leve sitt liv på sine premisser, vektlegger vi også fellesskap, aktivitet og deltakelse i samfunnet for øvrig.

Vi jobber i primærteam til det beste for tjenestemottakerne våre, med begrepene kvalitet, omsorg og respekt i førersetet.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap til og kunnskap om den enkelte beboer, og både dem og pårørende/verger skal oppleve seg sett og hørt.