Straumbo bokollektiv ligger idyllisk til i Saltstraumen. 

Vi har 9 plasser. Boenheten består av 1 rom med bad, med tilgang til altan og fellesareal, felles vaskerom. 

Bokollektivet er på ett plan og er administrativ base for hjemmetjenesten i Saltstraumen og Distriktsnattjenesten.

Straumbo bokollektiv ivaretar beboere med behov for heldøgns omsorg og kognitiv svikt. 

Straumbo bokollektiv er organisert under Omsorgstjenesten Sør/Øst