Vi har 9 plasser med heldøgnsomsorg. Boenheten består av 1 rom med bad, med tilgang til altan og fellesareal, felles vaskerom. 

Bokollektivet er på ett plan og er administrativ base for hjemmetjenesten i Saltstraumen og Distriktsnattjenesten.

Straumbo bokollektiv ivaretar beboere med behov for heldøgns omsorg og kognitiv svikt. Straumbo ligger under Saltstraumen hjemmetjeneste og betjenes av personalet der. De har også egen nattevakt. 

Straumbo bokollektiv er organisert under Omsorgstjenesten Sør/Øst