Boligen stod ny og klar for innflytting høsten 2016.

Boligen har døgnbemanning. Personalet som jobber i boligen har en turnus med dag og aftenvakter. Det er en egen natt turnus. Hver bruker har et eget primærteam som arbeider tett opp mot bruker og pårørende.

Tjenesten vår skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte beboer, og både dem og pårørende/verger skal oppleve seg sett og hørt. Villa Vinkel arbeider ut ifra KOR-reglene – Kvalitet, Omsorg og Respekt. Dette sikrer en god hverdag for både brukere og personal.  

Aktiviteter

Personalet ledsager beboerne til alle aktiviteter de skal delta på. Eksempler på aktiviteter: Svømming, turer, ridning, konserter, kafebesøk etc

Kompetanse

I villa vinkel har vi ulik kompetanse i personalgruppa: sykepleier, barnevernspedagoger, sosionom, helsefagarbeidere og studenter under utdanning.