Politisk sekretariat har ansvaret for tilrettelegging og avvikling av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår og tilgjengeliggjøring av politiske dokumenter for folkevalgte og innbyggere. Politisk sekretariat har også ansvar for koordinering av arrangementer, vertskapsfunksjon og internasjonalt samarbeid relatert til administrativ og politisk ledelse.

Antall møter i bystyret:                             8

Antall saker behandlet i bystyret:           201

Antall møter i formannskapet:                11

Antall møter i komiteene:                         25

Bystyrets møter kan følges på nett. I 2018 var det 6022 visninger av bystyrets møter på nett, både i direktesending og i opptak.

Mål og resultat

Mål

Resultat:

Sykefravær under 3 %

  • Sykefravær 2 %

Etablere ny innsynsløsning for politiske møter

  • Jupiter etablert som innsynsløsning fra desember 2018

Kvalitetssikre saksframlegg til politisk behandling

  • Veileder i skriving av saksframlegg er utarbeidet
  • Avholdt kurs for saksbehandlere

Videreutvikle rutiner for vedtaksoppfølging- og rapportering

  • Pågående prosess