Befolkningsveksten fra 2018 til 2019 er stabil. Totalt økte kommunen med 466 nye innbyggere, eller med 0,9 % i forhold til 2017.

Med en økning på 466 innbyggere ble 2018 et normalt år for kommunen. Med befolkningsvekst øker også gjennomsnittsalderen til befolkningen i Bodø.  Den er nå på 39,0 år, mens den i 2009 var på 37,0 år. Prognoser viser at denne utviklingen vil bli forsterket i tiden fremover.

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2019.

Årsaken til befolkningsendringer grupperes etter fødselsoverskudd, flytting innenlands og flytting utenlands.

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2019.

Tallene for per 01.01.2019 viser at for andre år på rad bidrar alle gruppene med positive netto tall til befolkningsveksten. Det er tradisjonelt utenlandsk innvandring og fødselsoverskudd som bidrar til befolkningsvekst, men de 2 siste årene har altså den innenlandsk innvandring bidratt litt til befolkningsvekst.

 

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2019.

Det er befolkningsgruppene 0-5 år, 6- 15 og over 67 år som har størst betydning for kommunal tjenesteproduksjon. De siste 10 år viser at befolkningsgruppen over 67 år har økt med 42%. De to andre befolkningsgruppene er stabile med en svak tendens til reduksjon.