Politisk sekretariat har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår og tilgjengeliggjøring av politiske dokumenter for folkevalgte og innbyggere. Politisk sekretariat har også ansvar for koordinering av arrangementer, vertskapsfunksjon og internasjonalt samarbeid relatert til administrativ og politisk ledelse. 

  • Antall møter i bystyret: 8 
  • Antall saker behandlet i bystyret: 240 

Bystyrets møter kan følges på nett. I 2019 var det 4139 visninger av bystyrets møter på nett, både i direktesending og i opptak. 

Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg i Bodø kommune. 62,6% av de stemmeberettigede avga stemme ved kommunestyrevalget 2019, mot 59,1% i 2015. Det ble avgitt nesten 33 % flere forhåndsstemmer ved kommunestyrevalget i 2019 sammenlignet med 2015.  

I forbindelse med kommunestyrevalget 2019 ble det også gjennomført valg til kommunedelsutvalgene. I 2019 er Kjerringøy kommunedelsutvalg utvidet til å hete Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg. I tillegg er Væran kommunedelsutvalg etablert. 

Det tidligere Dialogforum har etter kommunestyrevalget 2019 fått status som kommunalt råd og heter Flerkulturelt råd.  

MÅL OG RESULTAT 

Mål 

Resultat: 

Sykefravær under 3 % 

  • Sykefravær 3,2 % 

Full digitalisering av godtgjøring og reiseutgifter 

  • Folkevalgte registrerer all møtegodtgjørelse og reiseutgifter i Visma 

Full integrasjon av ny innsynsløsning 

  • Innsynsløsningen Jupiter er fullt ut tatt i bruk for alle folkevalgte organer.