Kulturkontoret leverer gode tjenester til kommunens innbyggere, innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Dette skjer på Stormen bibliotek, Bratten aktivitetspark og møteplassene for ungdom som blir driftet av Ung kultur. I tillegg også den omfattende tilretteleggingen av terreng og anlegg for idrett og friluftsliv. Kulturkontoret har en robust samhandlingskultur, internt og eksternt. Borgermedvirkning ligger til grunn for prosjektering og utviklingsarbeid.

I 2019 har vårt viktigste felles hovedsatsingsområde vært å jobbe med søknaden om å bli Europeisk kulturhovedstad. Bodø2024 ble avgjort i Brüssel i september 2019.  

Økonomi

Driftsresultatet for Kulturkontoret viste et samlet underskudd på ca kr 660 000,- i 2019. Det utgjør et underskudd tilsvarende ca 0,6 % av kontorets årsbudsjett. Bakgrunnen for underskuddet er bl.a. at lønnsmidler til MIND 2-senteret er belastet ID 2500 i 2019.

Personal

2,6 stillingsressurs har i 2019 vært avgitt fra kulturkontoret til å arbeide med søknaden om å bli Europeisk kulturhovedstad. I august ble det ansatt ny kulturminnerådgiver. Ellers stabil stab.

Mål og resultater

25.september ble Bodø utnevnt til Europeisk kulturhovedstad i 2024.