Befolkningsveksten i 2019 er den laveste på 2000-tallet. Totalt økte kommunen med 333 nye innbyggere, eller med 0,6 % i forhold til 2018.

Med en økning på 333 innbyggere ble 2019 et rekordsvakt år for kommunen, årsakene er svake fødselstall, noe økt dødelighet, og lavere innvandring.

Gjennomsnittsalderen til befolkningen i Bodø er nå på 39,3 år, mens den i 2010 var på 37,1 år. Prognoser viser at denne utviklingen vil bli forsterket i tiden fremover.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2020.

Årsaken til befolkningsendringer grupperes etter fødselsoverskudd, flytting innenlands og flytting utenlands.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2020.

Tallene per 01.01.2020 viser at etter to år med positive tall vedrørende flytting innenlands, fikk kommunen en fraflytting i denne gruppen i 2019. Innflyttingen fra utlandet minker noe sammenlignet med 2018, og fødselsoverskuddet er på sitt laveste de siste 20 årene. Fødselsoverskuddet er lavt på tredje året på rad, dette viser også statistikk fra SSB på landsbasis. Samlet fruktbarhetstall for Nordland ligger på 1,50 barn per kvinne, mens landssnittet ligger på 1,53. Disse tallene har vært fallende siden 2009 – da fødselstallet viste 1,98 barn per kvinne. Siden den gang er trenden fallende.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2020.

Det er befolkningsgruppene 0-5 år, 6- 15 og over 67 år som har størst betydning for kommunal tjenesteproduksjon. De siste 10 år viser at befolkningsgruppen over 67 år har økt med 44 %. Befolkningsgruppen 6-15 år (skoleelever) står stille i perioden, mens den minste befolkningsgruppen 0-5 år (barnehagebarn) har gått ned 11 %.