Befolkningsveksten i 2020 er den laveste på 2000-tallet. Totalt økte kommunen med 203 nye innbyggere, eller med 0,6 % i forhold til 2019.

Med en økning på 203 innbyggere ble 2020 nok et rekordsvakt år for kommunen, årsakene er svake fødselstall, lavere innvandring og innenlandsk fraflytting.. Gjennomsnittsalderen til befolkningen i Bodø er nå på 39,6 år, mens den i 2012 var på 37,5 år. Prognoser viser at denne utviklingen vil bli forsterket i tiden fremover.

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2021.


Årsaken til befolkningsendringer grupperes etter fødselsoverskudd, flytting innenlands og flytting utenlands.

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2021.

Tallene for per 01.01.2021 (2020) viser at etter positive tall vedrørende flytting innenlands i 2017 og 2018, fikk kommunen en fraflytting i denne gruppen både i 2019 og 2020. Innflyttingen fra utlandet minker noe sammenlignet med 2019 (-3), og fødselsoverskuddet gikk noe opp i 2020 sammenlignet med 2019. Fødselsoverskuddet er lavt på fjerde året på rad, dette viser også statistikk fra SSB på landsbasis. Samlet fruktbarhetstall for Nordland ligger på 1,50 barn per kvinne, mens landssnittet ligger på 1,53. Disse tallene har vært fallende siden 2009 – da fødselstallet viste 1,98 barn per kvinne. Siden den gang er trenden fallende.

.

Kilde: SSB, tall per 1.1.2021.

Det er befolkningsgruppene 0-5 år, 6- 15 og over 67 år som har størst betydning for kommunal tjenesteproduksjon. De siste 10 år viser at befolkningsgruppen over 67 år har økt med 38,7 %. Befolkningsgruppen 6-15 år (skoleelever) har steget med 2,7 % i perioden, mens den minste befolkningsgruppen 0-5 år (barnehagebarn) har gått ned 13,7 %.