Følgende planer er vedtatt i 2020:

I tillegg har det blitt vedtatt: