Bodø kommune har mange spennende arbeidsplasser for helse- og sosialfaglig personell. Som nyansatt blir du tatt godt imot i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling. Du får kollegaer med stort engasjement og høy faglig kompetanse. Vi ønsker å legge til rette for at du skal trives hos oss, og har gjerne dialog med deg om dine ønsker knyttet til turnus, arbeidstid og videreutdanning! 

Hos oss vil du kunne finne en jobb som matcher det du vil jobbe med, måten du trives å jobbe på, og hvor i kommunen du helst vil bo. Vi går i front for en oppgavefordeling som legger til rette for at hver enkelt skal få brukt kompetansen sin. Bodø kommune er blant de fremste i landet på digitalisering og tjenesteutvikling.  
 

SØK PÅ STILLING INNEN HELSE- OG OMSORG
 

Vi tilbyr

 

SØK PÅ STILLING INNEN HELSE- OG OMSORG